Psychodrama

Neerzetten van je leven

Psychodrama is ontwikkeld door Jacob Moreno. Binnen Psychodrama worden gebeurtenissen, situaties of sferen nagespeeld door de andere deelnemers. De inbrenger (protagonist) geeft nauwkeurig aan hoe de situatie is geweest, de spelers voeren dit uit. In een later stadium kunnen de spelers zelf met impulsen komen. De inbrenger speelt zelf mee, maar kan ook toekijken vanaf de kant naar zijn eigen levensgebeurtenis. Dit geeft beleving en reflectie.

Oefenen van gewenst gedrag

Binnen Psychodrama kan ook worden geoefend met gewenst gedrag, om bijvoorbeeld angst voor spreken in het openbaar te overwinnen of te leren om te gaan met agressie.
Een andere techniek is het maken van een sociogram waarbij je belangrijke personen of eigenschappen een plek in de ruimte geeft.