Gestalttherapie

Geheel

Gestalt staat voor het idee dat losse elementen pas betekenis krijgen in het geheel.
Kijk naar het onderstaande voorbeeld en je ziet wat er wordt bedoeld. De B en de 13 zijn identiek, maar krijgen pas betekenis in de context van het geheel.

Betekenis in context
Als iemand een bepaald gedrag op de voorgrond heeft is dat vaak beter te begrijpen door naar het geheel van die persoon te kijken. Er is namelijk ook gedrag op de achtergrond. Zo kan achter klagen bijvoorbeeld een strenge innerlijke stem zitten die zegt dat je steeds van alles moet. Een oplossing zit dus niet alleen in het beantwoorden van de klaagzang, maar net zoveel in het zachter maken van de strengheid.

Lege stoel techniek

Binnen Gestalt wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde lege stoeltechniek. De cliënt uit zich hierbij tegen een lege stoel, waarin een denkbeeldige persoon zit (vaak een ouder). Deze uiting is het gedrag op de voorgrond.
Door vervolgens op de lege stoel te gaan zitten en de plek in te nemen van de ouder, hier te voelen en vanuit hier te reageren, wordt langzaam duidelijk welk gedrag op de achtergrond zit. Dit achtergrond-gedrag is ook deel van de cliënt. Het is veelal een geinternaliseerde ouder wiens stem mee wordt gedragen.
Voorgrond en achtergrond vormen het geheel.

Loslaten

Inzicht in het geheel geeft dat er ruimte komt om het los te laten.

Hier en nu

Ofschoon Gestalt over situaties uit het verleden gaat, wordt toch steeds de nadruk gelegd op de ervaring in het nu. Hierdoor past Gestalt goed bij de lichaamsgerichte benadering.