Vipassana mediatie

Kijken naar

Het woord Vipassana bestaat uit twee delen Vi en passana. Vi betekent leven en passana betekent kijken naar. Het gaat dus om kijken naar het leven, kijken zonder oordeel, vanuit een neutrale, accepterende houding. Vaak zijn we geneigd ervaringen van het leven te beoordelen, het ene is fijn, het andere is naar. Fijne ervaringen willen we vasthouden en nare ervaringen willen we vermijden.
Deze neiging te willen vasthouden en te willen vermijden is de oorzaak van veel lijden. Meestal is de pijn wanneer die echt toegelaten wordt helemaal niet zo erg meer als het altijd leek. Door alleen waar te nemen zonder oordeel, te aanschouwen en er bij te blijven met de aandacht kan de pijn of het fijne in een ander licht komen te staan. Pijn kan verzachten, verbranden en vrij worden. Door het fijne ook te durven loslaten, komt het paradoxaal genoeg sneller terug.

Neutrale accepterende houding

Binnen Vipassana wordt telkens met een neutrale aandacht door het lichaam gescand. Je zit hierbij stil. Tijdens de bodyscan kunnen ook geestelijke beelden vrijkomen, gekoppeld aan de ervaringen van het lichaam. Deze willen ook alleen maar gezien worden zonder er iets mee te hoeven doen.