Bio energitica

Bio energetische lichaamsoefeningen

Bio-energetica is ontwikkeld door Alexander Lowen, een leerling van Wilhelm Reich. Binnen de bio-energetica worden lichaamsoefeningen gedaan met als doel spanningen in spieren en bindweefsel bewust te maken en los te laten. Na het loslaten komt een oorspronkelijke energiestroom op, wat intens genieten kan betekenen.
Soms zijn het stressposities waardoor spanning bewust kan worden, soms zijn het oefeningen meer gericht op doorstroming.

Vrije stroom

Bij de lichaamsspanning hoort een geestelijke component. Zo kan iemand letterlijk ervaren dat hij veel op zijn schouders heeft, zich staande moet houden of zijn buik er vol van heeft. Hier expressie aan geven geeft dat er een nieuwe stroom van energie op gang kan komen.

Elementen zijn: aarding, adem, beweging en geluid. Deze elementen zorgen dat er meer energie komt en dat het oude gedrag minder zijn plek zal innemen.

Fasen in een sessie

Een sessie bestaat uit de volgende fasen:

  • voelen hoe het nu is
  • opladingsoefeningen of doorstromingsoefeningen
  • ontladingsoefeningen of expressieoefeningen
  • integratieoefeningen

Binnen elke fase en tussen elke fase door blijft er communicatie.