Soorten klachten

Stemmings- en spanningsproblemen

Relationele problemen

Rouw & verwerking

Werkgerelateerd

PTSS en traumaverwerking

Lijd je aan onredelijke angsten? Kun je je slecht concentreren? Heb je nare dromen? Ben je op ongepaste momenten zomaar geirriteerd? Heb je sterke neiging om je af te reageren? Voel je je niet aanwezig in je lichaam? Lukt je leven niet (meer)? Ben je somber? Geen zin meer?

Het is belangrijk PTSS te onderscheiden van de acute stressstoornis. De acute stressstoornis treedt op tot een maand na de traumatische gebeurtenis. In die maand zoekt het lichaam zelf zijn weg, niet leuk, maar het regelt het wel voor je. Het is dan belangrijk om als therapeut niets te doen. Therapeutische interventie zou dan eerder storend werken dan ondersteunend.

Er zijn twee soorten trauma

  • Acuut trauma, een eenmalige heftige gebeurtenis die te veel was voor je systeem om te bevatten en te verwerken.
  • Ontwikkelingstrauma, trauma dat is opgedaan in de kindertijd en waarbij veel herhalingen hebben plaatsgevonden. Het gaat altijd om onafgestemd gedrag.

In het boek van Peter Levine, 'De tijger ontwaakt', beschrijft hij hoe een groep kinderen in een grot kwam vast te zitten. De kinderen die hadden geprobeerd eruit te komen en waren gaan graven en hun fysiek hadden ingezet, hadden in de periode erna geen last van PTSS verschijnselen. De kinderen die vanuit de schrik in een apathische afwachting waren gekomen hadden in de periode erna wel verschijnselen als enge dromen, slechte concentratie en afname van lust.

Het lichaam is een prachtige ingang voor het verwerken van trauma's. Het blijkt dat als het lichaam mag doen wat het wil doen, er geen trauma op treedt. In onze cultuur hebben we vaak afgeleerd om ons te laten gaan. Als je mag trillen, huilen, gillen, grommen, blazen, rennen en trappen is dat echter heel heilzaam.

Somatic Experiencing is de lichaamsgerichte techniek die ik inzet bij PTSS. Het is een zachte techniek. Vriendelijke nieuwsgierigheid is het sleutelwoord bij traumaverwerking. Het gaat bovendien niet zozeer om het alleen maar herbeleven van het trauma, maar veel meer om het heronderhandelen. Je hebt hierbij steun aan je volwassen kant.