Focussen, zelfonderzoek of body inquiry

Focussen of focus therapie is een belangrijke techniek binnen lichaamsgerichte therapie. Een focussessie verloopt ongeveer volgens onderstaand proces:

Aandacht bij het lichaam

Je brengt je aandacht naar je lijf. Vervolgens kijk je naar een opvallend gevoel in je lijf (dit kan ook juist de afwezigheid van gevoel (verdoofdheid) in een bepaald gebied zijn.

Hier blijf je een tijdje. Je kan dit gevoel benoemen.

Is het juiste gevoel benoemd dan verdiept het zich vaak. Soms is het nodig te zoeken naar de juiste woorden.

Vanuit het gevoel communiceren

Het gevoel wordt helemaal toegelaten; eventueel helpt meeademen hierin, of wat beweging toelaten. Belangrijk is om in het gevoel te gaan en het niet weg te willen hebben.

Vervolgens kan op dit gevoel worden geassocieerd: “Als het gevoel een stem zou hebben wat zou dat dan zeggen? Heeft het gevoel ergens mee te maken? Met iemand?”

Transformatie

Meestal transformeert het hierna vanzelf en komt het gevoel dat eronder zit naar boven. Zo nodig kan ook worden gevraagd wat eronder ligt.

Meestal komt iemand in een focussessie uit op ervaringen van ruimte, rust en stilte. Het is belangrijk ook deze ervaringen helemaal toe te laten. Dit zijn ervaringen van onze oorspronkelijke natuur, die het naar boven komen van subtielere gevoelens kunnen inluiden.

Het is belangrijk te realiseren dat het gevoel meestal wat meer tijd nodig heeft dan het verstand. Vertragen en geduld is dus belangrijk in een focussessie.

Sommige therapeuten geven ook telefonische focussessies.

zie artikel over zelfonderzoek