De “presteerder” (rigide)

Ontstaansfocus: 4 – 7 jaar

Vanaf het 4de jaar gaat de levensenergie nog vrijer stromen in het kind. Het gaat huppelen, spelen, rennen in een voortdurende stroom. Ook ontdekt het de eerste gevoelens in de genitaliën. Het ontdekt dat dat fijn is en dat het veilig is.

Ontstaat hier een beschadiging doordat er taboe op de genitaliën zit, of doordat de ouders de onschuldige gevoelens van het kind op te volwassen manier interpreteren en beantwoorden (letterlijke of emotionele incest), dan gaat het kind deze vrije levensenergie inhouden. Echter, het body-mind systeem blijft zoeken naar de bevestiging dat het goed is en blijft zoeken naar het onschuldige contact en de stroming. Voor het kind gaat het altijd om het harmonieuze samengaan van de hartsenergie (dit is mijn liefde) met de levensenergie uit de genitaliën.

Als hier beschadiging optreedt, kunnen mensen op volwassen leeftijd perfectionistisch worden, gericht zijn op het uiterlijk, gericht zijn op hoe het hoort. Ze blijven zoeken naar een bevestiging van de ouders. Loskomen van het perfectionisme geschiedt doordat de energie van bekken en hart weer vrij mogen stromen.

Het lichaam

Het lichaam heeft vaak iets perfects. Verhoudingen kloppen, links en rechts is in evenwicht. Het kan echter wel star en stram overkomen en in energie is er iets terughoudends en weinig spontaniteit.

Primaire verlies

Stroming, genieten, seksualiteit, liefde.

Secundaire winst

Nauwkeurigheid, aandacht voor schoonheid, aandacht voor omgeving, veel kunnen presteren door puntjes op de i.