De “afstandelijke” (narcistisch)

Ontstaansfocus: 14 maanden - 4 jaar

Vanaf 14 maanden begint zich het sociale zenuwstelsel te ontwikkelen. Inmiddels weet het kind dat het een eigen naam heeft en anders is dan de ouders. Er is dus een eerste ego gevormd. Dit prille ego is echter nog erg kwetsbaar en heeft voortdurende bevestiging van de ouders nodig. Naast bevestiging is ook het ontwikkelen van sociale realiteitszin van belang. Dat kan door het kind grenzen aan te geven, maar zonder dat het kind zich hoeft te schamen, of schuldig te voelen.

Is die gezonde hechting via het bevestigend aangeven van sociale grenzen er niet geweest dan blijft op volwassen leeftijd schuld en schaamte een rol spelen. Die schuld en schaamte zeggen: "ik ben niet goed zoals ik ben, ik moet me beter voordoen dan ik ben." De  narcistist probeert zo een mooi beeld van zichzelf te creeren waarin hij wel voldoet. Dit beeld is echter een facade, daaronder ligggen gevoelens van minderwaardigheid.

De relatie

Om het beeld in stand te houden creeert de narcist afstand. Energetisch wordt een scherm opgetrokken dat tussen hem en de ander in komt te staan. "Kom niet te dicht bij mij, want dan val ik door de mand." Kom je wel dichterbij dan kunnen deze mensen enorm scherpzinnig zijn en je 'terug pakken'.

Primaire verlies

Autonomie, mogelijkheid zichzelf te zijn vrij van schuld en schaamte.

Secundaire winst

Veel kunnen bereiken, ideale interim managers, mooi beeld creeëren, scherpzinnigheid en doortastendheid.