De “behoeftige” (oraal)

Ontstaansfocus: 0-12 maanden.

De tweede behoefte van de baby is zich te voeden en te groeien. Dit gebeurt allereerst door de (borst)voeding, maar ook door de aandacht en liefde die de ouders aan het kind geven. Hierdoor krijgt het kind een gevoel van vervulling.

Als aan deze behoefte (systematisch) niet wordt voldaan en er te weinig aandacht en voeding was (of verkeerde aandacht) dan beschermt het lichaam zich. Dat doet het door de behoefte dan maar wat op te geven. Immers dan wordt de pijn van het onvervulde ook niet gevoeld. Op volwassen leeftijd kan deze houding zich uiten in een lage energie “het is er toch niet” en/of een voortdurend onderliggend zoeken naar de vervulling in dingen buiten zichzelf (eten, drank, lang douchen, zonnen, geld, spullen, drugs).

Het lichaam

Het lichaam komt vaak onvervuld over. Het kan lang en dun zijn met lange armen, er is weinig energie. Het hart houdt zich iets achter en de mond en armen neigen iets naar voren.

Primaire verlies

Vervulling, er is genoeg, rijkdom, overvloed.

Secundaire winst

Empathie, zorgzaamheid, begrip voor de ander (in diens lijden).

Subtypes

1. De "smekende"
2. De "eisende"
3. De "behoefte ontkennende"