Ontstressen

Dieren ontstressen zich door na hevige schrik te trillen, te rennen of bijvoorbeeld te grommen. Mensen hebben deze reacties vaak afgeleerd. We hebben ons aangepast en aangeleerd om ons in te houden. Door het niet laten gaan van de oorspronkelijke neiging van het lichaam blijven de hormonen, suikers en neurotransmitters die gepaard gaan met de emotie langer in het lichaam achter. Bij regelmatige herhaling of bij zeer heftige emotie, zoals bij een trauma, gaat het lichaam andere uitwegen zoeken. Het kan zich gaan afsluiten voor het gevoel en dit onbewust maken. Hierdoor gaat het zijn eigen leven leiden, wat gevolgen heeft voor de ervaring van het leven.