Als je je niet goed voelt is dat een signaal

In ons bevindt zich een blauwdruk van onze oorspronkelijke natuur. Net zoals de blauwdruk van een varken is om in de modder te rollen, hebben mensen ook een blauwdruk. Hierin zijn elementen als liefde, aandacht, ruimte, vrijheid, kracht enzovoorts aanwezig. Als niet aan deze blauwdruk wordt voldaan, dan gaat het lijf protesteren. Het geeft een niet fijn gevoel af. Dit gevoel is dus een teken van je oorsprong en vraagt om gehoord te worden.